Åbne kategori

Sidst opdateret 29/11/2021
Her kan du finde information om droneflyvning i den åbne kategori.

Droneflyvning med drone på 0-249 g

Sidst opdateret 18/02/2021
Ifølge de nye europæiske droneregler skelnes der ikke mellem droneflyvning på landet eller i byen. Droneoperationer bliver opdelt i kategorier efter risiko. 
Du skal veje din drone for at finde ud af, hvilken underkategori i den åbne kategori, som du kan flyve efter.

Hvis din drone vejer mellem 0 g og 249 g, skal du flyve efter kravene i underkategori A1. Se listen nedenfor. 

Hvis du kan holde dig inden for kravene i skemaet, er du klar til at flyve med din drone. 

Hvis ikke det er muligt at overholde kravene i listen, lander du i stedet i den specifikke kategori og skal indsende en risikovurdering af din droneoperation til Trafikstyrelsen. Er dronen ikke C-mærket, skal du flyve efter de operative regler i overgangsreglerne.

Læs om reglerne for droneflyvning i underkategori A1

Underkategori A1: 0 - 249 g

Uddannelseskrav til fjernpiloten:

 

 • Læst brugermanualen til dronen 
 • Alderskrav: 15 år
  (dog intet alderskrav for legetøjsdroner)

Hvor må du flyve:

 

 • Du må overflyve ikke-involverede mennesker, men det bør undgås
 • Du må ikke overflyve forsamlinger af mennesker
 • Du må kun flyve inden for synsvidde
 • Tekniske og operationelle krav: 
 • Kan være C0-mærket (ikke et krav)
 • Maksimal operationel hastighed på 19 m/s
 • Maksimalt 120 m over terræn
 • Follow-me mode inden for maksimalt 50 m

Yderligere krav:

 

 • Er der sensor (f.eks. kamera) på dronen, skal du som droneoperatør registreres. Er det et firma der opererer mikrodroner med sensor skal du registrere firmaet på Virk. Er du en privatperson skal du registrere dig som droneoperatør, hvilket du automatisk bliver når du erhverver et kompetencecertifikat. Et dronekompetencecertifikat til droner i kategori A1: 0-249g er dog ikke et krav.

  NB: Da registreringen som droneoperatør endnu ikke er klar til brug, skal virksomheder mærke dronen med CVR-nr. Har du som privatperson ikke et dronekompetencecertifikat skal du mærke dronen med gyldige kontaktoplysninger.

Er din drone bragt på markedet som en legetøjsdrone, dvs. en drone målrettet børn under 14 år (Legetøjsdirektivet 2009/48/EF), er du også undtaget kravet om at registrere dig som droneoperatør, selvom der er sensor på dronen. 

Droneflyvning med drone på 250 g og under 900 g

Sidst opdateret 18/02/2021
Ifølge de nye europæiske droneregler skelnes der ikke mellem droneflyvning på landet eller i byen. Droneoperationer bliver opdelt i kategorier efter risiko. 

Du skal veje din drone for at finde ud af, hvilken underkategori i den åbne kategori du kan flyve efter.

 

Hvis din drone vejer mellem 250 g og under 900 g, skal du flyve efter kravene i underkategori A1. Se nedenstående liste.

 

Hvis du kan holde dig inden for kravene i listen, er du klar til at flyve med din drone.

 

Hvis ikke det er muligt at overholde kravene i skemaet, lander du i stedet i den specifikke kategori og skal indsende en risikovurdering af din droneoperation til Trafikstyrelsen. Er dronen ikke C-mærket, skal du flyve efter de operative regler i overgangsreglerne.

Læs om reglerne for droneflyvning i underkategori A1

Underkategori A1: 250 g og under 900 g

Uddannelseskrav til fjernpiloten:

 

 • Minimum 15 år eller under opsyn af en myndig person
 • Du skal være bekendt med brugermanualen
 • Du skal have gennemført online træning og bestået online-test

 

Hvor må du flyve:

 

 • Du må ikke planlagt flyve over mennesker
 • Du må ikke overflyve forsamlinger af mennesker
 • Du må kun flyve inden for synsvidde 

 

Tekniske og operationelle krav:

 

 • Dronen skal være C1-mærket
 • Maksimal operationel hastighed på 19 m/s
 • Maksimalt 120 m over terræn

 

Yderligere krav:

 

 • Droneoperatøren skal være registreret

Droneflyvning med drone på 900 g og under 4 kg

Sidst opdateret 27/05/2021
Ifølge de nye europæiske droneregler skelnes der ikke mellem droneflyvning på landet eller i byen. Droneoperationer bliver opdelt i kategorier efter risiko. 
Du skal veje din drone for at finde ud af, hvilken underkategori i den åbne kategori du kan flyve efter.

Hvis din drone vejer mellem 900 g og under 4 kg, skal du flyve efter kravene i underkategori A2. Se nedenstående liste. 

Hvis du kan holde dig inden for kravene i listen, er du klar til at flyve.

Hvis ikke det er muligt for dig at overholde kravene i skemaet, lander du i stedet i den specifikke kategori og skal indsende en risikovurdering af din droneoperation til Trafikstyrelsen. Er dronen ikke C-mærket, skal du flyve efter de operative regler i overgangsreglerne.

Læs om reglerne for droneflyvning i underkategori A2

Underkategori A2: 900 g og under 4 kg 

Uddannelseskrav til fjernpilot:

 

 • Minimum 15 år eller under opsyn af en myndig person
 • Du skal være bekendt med brugermanualen
 • Du skal have gennemført online træning og bestået online-test
 • Gennemføre selv-træning i et sikkert område 
 • Underskrive deklaration på gennemført praktisk træning
 • Gennemføre online test godkendt af Trafikstyrelsen

 

Hvor du må flyve:

 

 • Du må ikke overflyve mennesker og skal holde en sikkerhedsafstand på 30 m til mennesker eller en afstand på 5 m, hvis dronen flyver med lav hastighedsfunktion
 • Du må kun flyve inden for synsvidde

 

Tekniske og operationelle krav:

 

 • Dronen skal være C2-mærket
 • Maksimalt 120 m over terræn

 

Yderligere krav:

 

 

 • Droneoperatøren skal være registreret

Droneflyvning med drone på 4 kg og under 25 kg

Sidst opdateret 18/02/2021
Ifølge de nye europæiske droneregler skelnes der ikke mellem droneflyvning på landet eller i byen. Droneoperationer bliver opdelt i kategorier efter risiko. 
Du skal veje din drone for at finde ud af, hvilken underkategori i den åbne kategori du kan flyve efter.

Hvis din drone vejer mellem 4 kg og under 25 kg, skal du flyve efter kravene i underkategori A3. Se nedenstående liste. 

Hvis du kan holde dig inden for kravene i listen, er du klar til at flyve.

Hvis ikke det er muligt at overholde kravene i skemaet, lander du i stedet i den specifikke kategori og skal indsende en risikovurdering af din droneoperation til Trafikstyrelsen. Er dronen ikke C-mærket, skal du flyve efter de operative regler i overgangsreglerne.

Læs om reglerne for droneflyvning i underkategori A3

Underkategori A3: 4 kg og under 25 kg 

Uddannelseskrav til dronepiloten:

 

 • Minimum 15 år eller under opsyn af myndig person
 • Du skal være bekendt med brugermanualen
 • Du skal have gennemført online træning og bestået online-test

 

Hvor du må flyve:

 

 • Du må ikke overflyve mennesker og skal holde en sikkerhedsafstand på 30 m til mennesker eller en afstand på 5 m, hvis dronen flyver med lav hastighed.
 • Du må kun flyve inden for synsvidde 
 • Du skal holde en afstand på 150 m til bebyggelse, rekreative områder osv.

 

Tekniske og operationelle krav:

 

 • Dronen skal C0-, C1-, C2-, C3- eller C4-mærket
 • Maksimalt 120 m over terræn

 

Yderligere krav:

 

 • Droneoperatøren skal være registreret