Konvertering af dronebeviser og dronetegn

Sidst opdateret 17/03/2021
Dronetegn og dronebeviser, som er udstedt inden 31. december 2020, vil være gyldige indtil 31. december 2021, hvorefter disse mister deres gyldighed.
Indehavere af dronetegn vil i løbet af 2021 blive anmodet om at erhverve sig et nyt europæisk dronekompetencebevis, hvis man fortsat ønsker at flyve med drone i en af de nye europæiske droneunderkategorier i åben kategori.

Dette foregår ved selvuddannelse (se Trafikstyrelsens vejledninger nedenfor) og beståelse af en online teoriprøve tilpasset den relevante droneklasse. Teoriprøven er belagt med et mindre gebyr. 

Dronebeviser vil automatisk blive konverteret til det nye europæiske dronekompetencebevis i flere omgange i løbet af 2021.

Det nye dronekompetencebevis har gyldighed i fem år i hele EU.