Droneflyvning med drone på 4 kg og under 25 kg

Sidst opdateret 18/02/2021
Ifølge de nye europæiske droneregler skelnes der ikke mellem droneflyvning på landet eller i byen. Droneoperationer bliver opdelt i kategorier efter risiko. 
Du skal veje din drone for at finde ud af, hvilken underkategori i den åbne kategori du kan flyve efter.

Hvis din drone vejer mellem 4 kg og under 25 kg, skal du flyve efter kravene i underkategori A3. Se nedenstående liste. 

Hvis du kan holde dig inden for kravene i listen, er du klar til at flyve.

Hvis ikke det er muligt at overholde kravene i skemaet, lander du i stedet i den specifikke kategori og skal indsende en risikovurdering af din droneoperation til Trafikstyrelsen. Er dronen ikke C-mærket, skal du flyve efter de operative regler i overgangsreglerne.

Læs om reglerne for droneflyvning i underkategori A3

Underkategori A3: 4 kg og under 25 kg 

Uddannelseskrav til dronepiloten:

 

  • Minimum 15 år eller under opsyn af myndig person
  • Du skal være bekendt med brugermanualen
  • Du skal have gennemført online træning og bestået online-test

 

Hvor du må flyve:

 

  • Du må ikke overflyve mennesker og skal holde en sikkerhedsafstand på 30 m til mennesker eller en afstand på 5 m, hvis dronen flyver med lav hastighed.
  • Du må kun flyve inden for synsvidde 
  • Du skal holde en afstand på 150 m til bebyggelse, rekreative områder osv.

 

Tekniske og operationelle krav:

 

  • Dronen skal C0-, C1-, C2-, C3- eller C4-mærket
  • Maksimalt 120 m over terræn

 

Yderligere krav:

 

  • Droneoperatøren skal være registreret