Regler for mikrodroner

Sidst opdateret 27/05/2021
Droner, der vejer under 250 g, omtales ofte som mikrodroner og er klassificeret C0. Din drone må have en maksimal operationel hastighed på 19 m/s og være el-drevet. Den maksimale flyvehøjde er 120 m over terræn. 

Hvilke krav er der til mig som fjernpilot? 

Du skal læse brugermanualen, men derudover er der ingen krav til uddannelse, når det drejer sig om mikrodroner. Der er heller ingen nedre aldersgrænse for at flyve en mikrodrone, og du skal kun registrere dig som droneoperatør, hvis der er kamera eller anden sensor på dronen, der kan bruges til at registrere personoplysninger. Som ejer af en mikrodrone er du også undtaget kravet om at have en ansvarsforsikring på din drone.


Er din drone bragt på markedet som en legetøjsdrone, dvs. en drone målrettet børn under 14 år (Legetøjsdirektivet 2009/48/EF), er du også undtaget kravet om at registrere dig som droneoperatør, selvom der er sensor på dronen. 

Hvor må jeg flyve?

Med en mikrodrone har du lov til at flyve over mennesker, men det skal så vidt muligt undgås. Det er ikke lovligt at overflyve en personforsamling med en mikrodrone - uafhængigt om personforsamlingen befinder sig i eller uden for by eller bymæssigt område. En personforsamling er defineret ved, at personer ikke hurtigt kan flytte sig. Et eksempel herpå er en koncert. 


Har du alligevel behov for at overflyve personforsamlinger, falder din operation ind under den specifikke kategori, og du skal udarbejde en risikovurdering og fortage risikonedsættende handlinger. Læs mere ved at følge linket nedenfor.


Afstandsreglerne for mikrodroner følger samme regler som for droner over 250 g. Det betyder, at no-fly zoner og afstandskrav til f.eks. jernbane, lægehelikopterpladser, lufthavne mv. også gælder for mikrodroner.