Droneflyvning med passagerer

Sidst opdateret 27/05/2021
Ønsker du at flyve med passagerer eller farligt gods, falder din operation ind under den certificerede kategori, og din drone skal være beregnet til at transportere personer eller farligt gods.
Reglerne for den certificerede kategori er under udvikling i EU. Trafikstyrelsens dronespecialister kan kontaktes for nærmere information om den kommende lovgivning for kategorien, som langt hen ad vejen vil svare til lovgivningen for bemandede fly.