Flyvning med forhøjet risiko eller uden for synsvidde

Sidst opdateret 27/01/2021
Her kan du finde information om droneflyvning inden for den specifikke kategori samt udarbejdelse af standardscenarier.

Flyvning med forhøjet risiko

Sidst opdateret 27/01/2021
Her kan du finde information om droneflyvning med forhøjet risiko.

Droneflyvninger, der ikke er omfattet af den åbne kategori, og som ikke kan udføres i den certificerede kategori, falder ind under den specifikke kategori. Hvis din operation falder ind under et standardscenarie, behøver du ikke en tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, men skal udfylde en erklæring. Falder din operation ikke ind under et standardscenarie, kan du også ansøge om følgende: 

 

 1. En operationel tilladelse baseret på en risikovurdering
 2. En operationel tilladelse baseret på en præ-defineret risikovurdering
 3. Et operatørcertifikat – Light Operator Certificate (LUC)  

 

Nedenunder kan du læse mere om, hvad de tre muligheder indebærer. 

Operationel tilladelse

For at få en operationel tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal du indsende en ansøgning samt en risikovurdering af operationen. Du finder adressen nedenfor på denne side.

 

Du kan enten udarbejde din egen risikovurdering eller anvende en allerede udarbejdet risikovurdering. Risikovurderingen skal blandt andet omfatte:

 

 • Beskrivelse af operationens karakter
 • Forslag til passende operationelle sikkerhedsmål
 • Identificering af risiciene ved operationen på jorden og i luften
 • Identifikation af en række mulige risikobegrænsede foranstaltninger
 • Fastlægge robustheden af de udvalgte afbødede foranstaltninger

 

Risikovurderingerne skal indtil videre være udarbejdet efter SORA-modellen udviklet af JARUS, som du kan læse mere om i forordning (EU) 2019/947.  Du kan finde forordningen nedenfor her på siden.

Proces for opnåelse af operationel tilladelse

For at få en operationel tilladelse skal du indsende en ansøgning, beskrivelse af droneoperationen samt risikovurdering til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Du finder adressen nedenfor på denne side.

Efter du har indsendt materialet, vurderer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, om operationen samt mitigerende foranstaltninger er tilstrækkelig for at tilvejebringe en sikker operation. Afhængigt af risikovurderingen får du en operationel tilladelse, hvis det vurderes, at operationen er flyvesikkerhedsmæssigt forsvarlig.  

 

Vurdering af indsendt materiale takseres efter gældende gebyrbekendtgørelse.

Prædefineret risikovurdering (PDR)

Som et alternativ til selv at lave en risikovurdering kan man vælge at anvende en præ-defineret risikovurdering, når ens operation falder ind under de operationelle karakteristika.

 

Forskellen mellem at flyve efter et standardscenarie og at anvende en prædefineret risikovurdering er, at sidstnævnte tilbyder en mere fleksibel anvendelse for på en generisk måde for at give operatørerne og myndighederne flere muligheder for tilpasning til den enkelte operation. 

 

Den prædefinerede risikovurdering er resultatet af at anvende en SORA, som er beskrevet i artikel 11 i forordning (EU) 2019/947 for gældende droneoperationer i den specifikke kategori.

 

EASA har udarbejdet og publiceret fire præ-definerede risikovurderinger:

 

PDRA-S01: VLOS-flyvning over et kontrolleret område, muligvis indenfor et tætbefolket område.

 

PDRA-S02: BVLOS-flyvning over et kontrolleret område indenfor et tyndtbefolket område.

 

PDRA-G01: BVLOS-flyvning i et tyndt befolket område i ukontrolleret område og op til 150 meters højde.

 

PDRA-G02: BVLOS-flyvning over et tyndt befolket område i et restriktions- eller fareområde.

 

Alle PDRA forudsætter en drone med en maksimalt dimensioner på 3 meter. Du finder alle detaljerne i AMC-materialet til Artikel 11 i (EU) 2019/947.

Proces for opnåelse af operationel tilladelse baseret på PDR

Du skal ansøge om en operationel tilladelse hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ved at indsende en ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Du finder adressen nedenfor på denne side.

Operatørcertifikat

Med et operatørcertifikat (Light UAS Operator Certificate, (LUC)) får du autorisation til at godkende egne operationer.

 

Det vil sige, at med et godkendt LUC udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er der ikke længere krav om at fremsende en operationel erklæring eller ansøge om operationstilladelse til flyvninger med forhøjet risiko. Du skal dog stadig foretage en risikovurdering af dine droneoperationer samt implementere de rette afbødende foranstaltninger for at sikre dig, at operationen er sikker.

 

Et LUC udstedes med ubegrænset varighed og forbliver gyldigt, så længe droneoperatøren overholder de relevante krav og lovgivning. Et LUC kan bruges i alle EU’s medlemslande og kan ikke overdrages til andre. 

Proces for erhvervelse af et LUC

Vælger du at ansøge om et LUC, skal du indsende en ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (du finder adressen nedenfor på denne side) sammen med følgende informationer: 

 

 • Håndbog indeholdende beskrivelser af organisationen, relevante procedurer og udførte aktiviteter 
 • Beskrivelse af droneoperatørens styringssystem, organisationsstruktur og sikkerhedssystem
 • Information om droneoperatørens personale samt den ansvarlige for droneoperationerne 
 • Underskrevet erklæring om, at droneoperatøren opfylder gældende krav

 

Se alle kravene til en ansøgning om LUC i forordning (EU) 2019/947 UAS.LUC.0110. Du kan finde forordningen nedenfor her på siden.

 

Derefter vurderer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen din ansøgning og dokumentation, og afhængigt af det indsendte materiale udstedes et LUC. 

 

Sagsbehandlingen for ansøgningen af LUC er fastlagt et gebyr efter gebyrbekendtgørelsen.

Relevante henvisninger

Forordning

2019/947 og 2019/945

Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems

Gældende fra

29/05/2019

12/03/2019

Flyvning uden for synsvidde (BVLOS)

Sidst opdateret 14/12/2020
Her kan du finde information om droneflyvning uden for synsvidde.
Hvis du ønsker at flyve uden for synsvidde (BVLOS), placeres din operation automatisk i den specifikke kategori. I den specifikke kategori kræves et dækkende standardscenarie – eller udarbejdelse af en risikovurdering og tilhørende operationelle procedurer, som alt sammen skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. BVLOS-operationer kan også være dækket af en godkendt LUC, eller operationen kan foregå i den certificerede kategori.

Standardscenarier

Sidst opdateret 27/01/2021
Her kan du finde information om forskellige standardscenarier.

Et standardscenarie er en foruddefineret operation, hvor risikovurderingen allerede er lavet, som du via en erklæring skriver under på, at du flyver efter. Det betyder også, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil føre tilsyn med droneoperatører, der flyver efter et standardscenarie.

 

Selvom du ikke skal udarbejde en risikovurdering, er der forsat en lang række krav, der skal opfyldes både med hensyn til operationen, droneoperatøren og dronepiloten, som skal have bestået teoriprøve og praktisk uddannelse.

 

Det er vigtigt, at alle kravene til det pågældende standardscenarie opfyldes, og at du ikke kun udvælger de elementer fra standardscenariet, som passer ind i din operation. 

Standardscenarie 01 – VLOS over kontrolleret område på land i befolket miljø

Ønsker du at flyve efter europæisk standardscenarie STS-01, skal du flyve inden for synsvidde (VLOS) i et kontrolleret befolket område på land med en drone op til 25 kg, der skal have C5-mærkning.

 

Et kontrolleret område er defineret som et område, hvor du har fuld kontrol over, hvem der befinder sig i området. Læs mere i forordning (EU) 2019/947 og forordning (EU) 2019/945, som du kan finde nedenfor her på siden.

Standardscenarie 02 – BVLOS med luftrumsobservatører over kontrolleret område på land i tyndt befolket miljø

Ønsker du at flyve efter europæisk standardscenarie STS-02, skal du flyve uden for synsvidde (op til 2 km med observatør) i tyndt befolket og kontrolleret område eller miljø med en drone op til 25 kg, som har en C6-mærkning. Læs mere i forordning (EU) 2019/947 og forordning (EU) 2019/945, som du kan finde nedenfor her på siden.

Standardscenarie 03 – VLOS over kontrolleret område på land i et befolket miljø med en legacydrone på 0-25 kg

Ønsker du at flyve efter nationalt standardscenarie DK-STS-03, skal du flyve inden for synsvidde (VLOS) i et kontrolleret befolket område på land med en legacy drone op til 25 kg uden C-mærkning. Et kontrolleret område er defineret som et område, hvor du har fuld kontrol over, hvem der befinder sig i området.
Ansøgning

Operationel erklæring for anvendelse af standardscenarie DK-STS-03

i henhold til § 21, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1256 af 24. november 2017 om flyvning med droner i bymæssigt område.

Relevante henvisninger

Forordning

2019/947 og 2019/945

Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems

Gældende fra

29/05/2019

12/03/2019