Konvertering af dronebeviser og dronetegn

Sidst opdateret 05/01/2021
Dronetegn og dronebeviser, som er udstedt inden 31. december 2020, vil være gyldige indtil 31. december 2021, hvorefter disse mister deres gyldighed.
Indehavere af dronetegn vil i løbet af 2021 blive anmodet om at erhverve sig et nyt europæisk dronekompetencebevis, hvis man fortsat ønsker at flyve med drone i en af de nye europæiske droneunderkategorier i åben kategori.

Dette foregår ved selvuddannelse (se Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledninger nedenfor) og beståelse af en online teoriprøve tilpasset den relevante droneklasse. Teoriprøven er belagt med et mindre gebyr. 

Dronebeviser vil automatisk blive konverteret til det nye europæiske dronekompetencebevis i flere omgange i løbet af 2021.

Det nye dronekompetencebevis har gyldighed i fem år i hele EU. 
Vejledning

Droneflyvning i underkategori A1 og A3

Vejledningen forklarer om droneflyvning generelt samt om de vigtigste regler gældende fra 31. december 2020.

Vejledning

Droneflyvning i underkategori A2

Vejledningen forklarer om droneflyvning generelt samt om de vigtigste regler gældende fra 31. december 2020.