Indberetning af hændelser med droner

Sidst opdateret 27/05/2021
Hændelser med droner skal indberettes til Trafikstyrelsen.

Alle hændelser med droner skal indberettes, hvis der er sket skade på:

 

 • Mennesker eller dyr
 • Infrastruktur
 • Andet luftfartøj
 • Hvis du har været i tæt kollision med bemandet luftfart

 

Ved indberetning af hændelser skal der angives følgende information:

 

 • Dronepilotens navn og kontaktinformationer
 • Dronepilotens certifikatnummer
 • Dronens registreringsnummer
 • Lokationen for hændelsen
 • Dato og tid for hændelsen
 • Beskrivelse af skader
 • Beskrivelse af hændelsen

 

Ved indberetning af hændelser vil der ikke blive lagt vægt på skyld eller ansvar.

 

Der bliver udarbejdet en indberetningsblanket til indberetning af hændelser med droner (under udarbejdelse).