Lov

Tema

Resultat: 8

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1256 af 24. november 2017

  Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område

  Gældende fra

  01/11/2018

  Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om flyvning med mindre droner i bymæssigt område.

  AIC

  AIC B 13/18

  Erhvervsmæssig brug af droner (UAS/RPAS) inden for bymæssigt område på Færøerne og i Grønland

  Gældende fra

  05/10/2018

  Flyvning med droner (UAS/RPAS) på Færøerne og i Grønland, sker i henhold til gældende regler, jf. BL 9-4, 3. udgave af 9. januar 2004, Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg.

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1257 af 24. november 2017

  Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område

  Gældende fra

  01/01/2018

  Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om flyvning med mindre droner uden for bymæssigt område.

  Lov

  LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017

  Bekendtgørelse af lov om luftfart

  Gældende fra

  27/10/2017

  AIC

  AIC B 11/16

  Flyvning med droner indenfor 5 km af offentlige flyvepladser/8 km fra militære flyvestationer

  Gældende fra

  25/05/2016

  Droneflyvning udføres jævnfør BL9-4 ”Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer som ikke vejer over 25 kg”.

  AIC

  AIC B 08/14

  Erhvervsmæssig mv. brug af ubemandede luftfartøjer (UAS/RPAS) i Danmark.

  Gældende fra

  20/03/2014

  Erstatter AIC B 06/14).

  Bestemmelser for luftfart (BL)

  BL 9-04, 3. udgave af 9. januar 2004

  Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg

  Gældende fra

  01/03/2004

  BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport.

  Bestemmelser for luftfart (BL)

  BL 9-4, 3. edition of 9 January 2004

  Regulations on unmanned aircraft not weighing more than 25 kg

  Gældende fra

  01/03/2004

Viser 8 af 8