Lov

Resultat: 4

Forordning

2019/945

Kommissionens delegerede fordning (EU) om ubemandede luftfartøjssystemer og om tredjelandsoperatører af ubemandede luftfartøjssystemer

Gældende fra

31/12/2020

Forordning

2019/947

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer

Gældende fra

01/07/2020

Forordningen indeholder regler og procedurer for operation af ubemandede luftfarttøjer.

Forordning

2020/746

Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 for så vidt angår udsættelse af fristerne for anvendelsen af visse foranstaltninger på baggrund af covid-19-pandemien

Gældende fra

06/06/2020

Forordningen er en ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 for så vidt angår udsættelse af fristerne for anvendelsen af visse foranstaltninger på baggrund af Covid-19.

Forordning

2019/947 og 2019/945

Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems

Gældende fra

29/05/2019

12/03/2019

Viser 4 af 4