Publikationliste

Resultat: 20

Vejledning

Prøvevejledning

Personer, der har gennemført uddannelse til dronefører efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens retningslinjer skal bestå en skriftlig prøve samt evt. en praktisk prøve for, at
få udstedt et dronebevis.

Mødemateriale

Notat fra møder i Droneforum, marts 2019

Notat fra Droneforum møder

Mødemateriale

Droneforum Skanderborg 18. marts 2019 København 20. marts 2019

Orientering om de kommende EU regler for droneflyvning generelt, Orientering om risikovurdering om flyvning i specific category, Orientering om dansk implementering af EU regler

Vejledning

Driftshåndbog for scenarie DK-BER-2 beredskabsdroneflyvning

Denne driftshåndbog indeholder al relevant information for at kan udføre flyvning med droner i redningsberedskab i h.t. til TBST scenarie DK-BER-2

Rapport

Standardscenarie for redningsberedskabets flyvning med droner i Danmark, DK-BER-2, Subpart A

Generelt om standard scenarier for redningsberedskabets flyvning med droner

Vejledning

Risikovurdering for standardscenarie for redningsberedskabets flyvning med droner i Danmark, DK-BER-2

Standardscenariet DK-BER-2 er beregnet til at give en operationel ramme, hvor mange af beredskabsoperationer kan udføres.

Rapport

Standardscenarie for redningsberedskabets flyvning med droner i Danmark, DK-BER-2

Generelt om standard scenarier for redningsberedskabets flyvning med droner

Rapport

Standardscenarie for redningsberedskabets flyvning med droner i Danmark, DK-BER-1

Generelt om standard scenearier for redningsberedskabets flyvning med droner

Mødemateriale

Bilag til møde i Droneforum 15. juni 2017

Møde i Droneforum