Publikationliste

Resultat: 20

  Mødemateriale

  Referat fra droneforum d. 12. september 2013

  Uddannelseskrav, indberetning af hændelser mv. til Trafikstyrelsen, produktkrav/-standarder, operativt.

  Mødemateriale

  Referat fra droneforum d. 18. februar 2014

  Kategorisering af droner, drøftelse om kommende ny AIC, ID til droner, hændelsesrapportering, designkrav.

  Mødemateriale

  Referat fra droneforum d. 12. juni 2014

  Klassifikation af civile droner, informationssystem for flyveforbud og -restriktioner, ID og logning, frekvensbånd, dronekørekort - uddannelses- og kompetencekrav, EU forhold, problemstillinger for branchen.

  Mødemateriale

  Referat fra droneforum d. 19. maj 2015

  Indeholdende varslingstid på 72 timer for flyvning med droner, dispensationer, fremtidens regulering af civile droner, den internationale kommission, styrkelse af innovation og konkurrencekraft samt BVLOS flyvninger foråret.

  Mødemateriale

  Referat fra Droneforum d. 6. januar 2016

  Ændring af lov om luftfart samt europæiske tiltag på vej, national dronestrategi og den videre proces samt lidt om Droneregler.dk.

  Mødemateriale

  Bilag til møde i Droneforum 29. juni 2016

  Bilag - kopi af præsentation.

  Mødemateriale

  Referat af møde i Droneforum den 29. juni 2016

  Orientering om nye danske regler og udviklingen i de europæiske regler.

  Vejledning

  Prøvevejledning

  Personer, der har gennemført uddannelse til dronefører efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens retningslinjer skal bestå en skriftlig prøve samt evt. en praktisk prøve for, at
  få udstedt et dronebevis.

  Mødemateriale

  Notat fra møder i Droneforum, marts 2019

  Notat fra Droneforum møder