Publikationliste

Resultat: 20

  Mødemateriale

  Droneforum Skanderborg 18. marts 2019 København 20. marts 2019

  Orientering om de kommende EU regler for droneflyvning generelt, Orientering om risikovurdering om flyvning i specific category, Orientering om dansk implementering af EU regler

  Mødemateriale

  Bilag til møde i Droneforum 9. januar 2017

  Møde i Droneforum

  Mødemateriale

  Referat fra Droneforum 9. januar 2017

  Orientering om nye regler og risikovurdering

  Mødemateriale

  Bilag til møde i Droneforum 15. juni 2017

  Møde i Droneforum

  Mødemateriale

  Referat fra Droneforum d. 15. juni 2017

  Orientering om bekendtgørelser, EU droneregler, Droneweb, straffesager, undersøgelse af forhold omkring privatlivets fred, dronetestcenter samt luftrum ved HCA Airport.

  Vejledning

  Driftshåndbog - Kategori A1 og B1 (Word-skabelon)

  Denne drifthåndbog er kun beregnet til ansøgninger for KAT 1A og 1B

  Vejledning

  Driftshåndbog for scenarie DK-BER-2 beredskabsdroneflyvning

  Denne driftshåndbog indeholder al relevant information for at kan udføre flyvning med droner i redningsberedskab i h.t. til TBST scenarie DK-BER-2

  Vejledning

  Risikovurdering for standardscenarie for redningsberedskabets flyvning med droner i Danmark, DK-BER-2

  Standardscenariet DK-BER-2 er beregnet til at give en operationel ramme, hvor mange af beredskabsoperationer kan udføres.

  Rapport

  Standardscenarie for redningsberedskabets flyvning med droner i Danmark, DK-BER-2, Subpart A

  Generelt om standard scenarier for redningsberedskabets flyvning med droner