Publikationliste

Resultat: 6

  Vejledning

  Prøvevejledning

  Personer, der har gennemført uddannelse til dronefører efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens retningslinjer skal bestå en skriftlig prøve samt evt. en praktisk prøve for, at
  få udstedt et dronebevis.

  Vejledning

  Driftshåndbog for scenarie DK-BER-2 beredskabsdroneflyvning

  Denne driftshåndbog indeholder al relevant information for at kan udføre flyvning med droner i redningsberedskab i h.t. til TBST scenarie DK-BER-2

  Vejledning

  Risikovurdering for standardscenarie for redningsberedskabets flyvning med droner i Danmark, DK-BER-2

  Standardscenariet DK-BER-2 er beregnet til at give en operationel ramme, hvor mange af beredskabsoperationer kan udføres.

  Rapport

  Standardscenarie for redningsberedskabets flyvning med droner i Danmark, DK-BER-2, Subpart A

  Generelt om standard scenarier for redningsberedskabets flyvning med droner

  Rapport

  Standardscenarie for redningsberedskabets flyvning med droner i Danmark, DK-BER-2

  Generelt om standard scenarier for redningsberedskabets flyvning med droner

  Rapport

  Standardscenarie for redningsberedskabets flyvning med droner i Danmark, DK-BER-1

  Generelt om standard scenearier for redningsberedskabets flyvning med droner

Viser 6 af 6