Publikationliste

Resultat: 4

  Vejledning

  Prøvevejledning

  Personer, der har gennemført uddannelse til dronefører efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens retningslinjer skal bestå en skriftlig prøve samt evt. en praktisk prøve for, at
  få udstedt et dronebevis.

  Vejledning

  Driftshåndbog - Kategori A1 og B1 (Word-skabelon)

  Denne drifthåndbog er kun beregnet til ansøgninger for KAT 1A og 1B

  Vejledning

  Driftshåndbog for scenarie DK-BER-2 beredskabsdroneflyvning

  Denne driftshåndbog indeholder al relevant information for at kan udføre flyvning med droner i redningsberedskab i h.t. til TBST scenarie DK-BER-2

  Vejledning

  Risikovurdering for standardscenarie for redningsberedskabets flyvning med droner i Danmark, DK-BER-2

  Standardscenariet DK-BER-2 er beregnet til at give en operationel ramme, hvor mange af beredskabsoperationer kan udføres.

Viser 4 af 4