Spørgsmål og svar

Sidst opdateret 28/01/2022
Her kan du få hurtigt svar på nogle af de hyppigste spørgsmål om droneflyvning inden for de europæiske regler.
Klik på spørgsmålet nedenfor for at få svaret udfoldet. 
Svar: De nye regler skelner ikke mellem bymæssigt område og områder udenfor bymæssigt område. Der er dog krav om afstande til mennesker, bygninger, veje etc. Se nærmere i afsnittet om den åbne kategori.
Svar: Områderne, der ikke må flyves i, fremgår af kortet på droneluftrum.dk eller den tilsvarende app til smartphone. Husk, at du selv er ansvarlig for at vide, hvor du ikke må flyve.
Svar: 15 år. For mikrodroner er der ingen aldersgrænse.
Svar: Et europæisk dronekompetencebevis er gældende i fem år fra udstedelsen, eller indtil dette evt. annulleres af myndigheden.

Svar: En drone kan betegnes i kategorien "åben", når den:

 

  • bærer et af klasseidentifikationsmærkerne 0, 1, 2, 3 eller 4,
  • eller er privat bygget, og dens vægt er mindre end 25 kg
  • eller er købt inden 1. januar 2023 uden klasseidentifikationsmærkat som ovenfor
  • og ikke flyves direkte over mennesker, medmindre den er forsynet med et klasseidentifikationsmærke
  • eller er lettere end 250 g (Se underkategorier for operationer: A1, A2 og A3 for at finde ud af, hvor du kan flyve med din drone),
  • holdes i visuelt synsfelt (VLOS), eller fjernpiloten vil blive assisteret af en UA-observatør,
  • flyves i en højde på højst 120 meter over jorden
  • ikke flyver med farligt gods
  • der ikke droppes eller udkastes noget fra dronen.

Svar: Indehavere af dronetegn og dronebeviser vil automatisk modtage det nye europæiske dronekompetencecertifikat i e-Boks i løbet af 2021. Har du ikke dansk CPR-nummer, skal du tage det europæiske dronekompetencecertifikat i den medlemsstat, du har bopæl i (ikke Danmark).

 

Har du ikke et dronetegn eller dronebevis, skal du som minimum tage en teoriprøve på droneregler.dk, inden du må flyve med en drone i den åbne kategori.


Læs mere under afsnittet ”Erhvervelse af kompetencecertifikat”.

Svar: De operationelle regler træder i kraft 31. december 2020 for hele Europa. Reglerne gælder ikke for Grønland og Færøerne.
Svar: Nej. Fra 1. januar 2022 er det ikke længere tilladt at flyve med sit dronebevis. Dit dronebevis er dog blevet konverteret til et europæisk dronekompetencecertifikat, og det er dette, du skal have med dig fremover, når du flyver med drone. Har du ikke modtaget er dronekompetencecertifikat, bedes du sende en e-mail til info@trafikstyrelsen.dk
Svar: Nej, dit dronetegn mistede sin gyldighed d. 31. december 2021, og vil ikke blive konverteret til et dronekompetencecertifikat. Hvis du derfor vil fortsætte med at flyve drone, skal du tage et europæisk dronekompetencecertifikat.
Svar: Ja, under visse forudsætninger. Se afstandskravene på de enkelte underkategorier af droner. Dog gælder reglerne om privatlivets fred og regler for områder, hvor der ikke må flyves, stadig.

Læs mere under afsnittet ”Droneluftrum, restriktionsområder samt geografiske zoner”.
Svar: Ja. Fra 1. juli 2022 skal dronen være i stand til at indikere sin position fra alle sider med grønt blinkende lys. Indtil da, vil enhver markering af dronen være tilladt, så længe fjernpiloten er i stand til at holde visuel orientering med dronen under hele.
Svar: Ja, alle europæiske borgere med dronekompetencecertifikat og borgere fra tredjelande med europæisk dronekompetencecertifikat må flyve i Danmark. Nationale regler for forsikring, privatlivets fred og no-fly-zoner gælder for alle, der opererer droner i den åbne kategori i Danmark.

Svar: Nej, kun droneoperatører, som opererer droner, der vejer mere end 250 g, eller som har en sensor, skal registreres som operatør.


Droneoperatører i den specifikke kategori skal registreres. Droner i den certificerede kategori skal altid registreres. 

 

Læs mere under afsnittet ”Generelle om europæiske regler”.

Svar: Nej, det er ikke et krav efter 31. december 2020.