Droneregler.dk

Nyheder på droneområdet

Udgivet

30/12/2020

Nyhed

Styrelsen har udstedt nye regler om droneflyvning

Styrelsen har udstedt en ny dronebekendtgørelse, som supplerer de nye EU-regler for anvendelse af droner...
Læs mere

Hvor er det forbudt at flyve med drone?

Der er en række områder i Danmark, hvor droneflyvning er forbudt. Disse områder kan ses på hjemmesiden Droneluftrum.dk. Bemærk, droneflyvning i bymæssige områder er kun tilladt med et professionelt formål.
Illustration af paragraftegn, som står på et gulv og læner sig op af grøn væg.

Nye droneregler er på vej

Der er vedtaget nye fælleseuropæiske droneregler. Læs mere om de nye regler.
Foto af person der flyver med en drone

Find en godkendt droneskole

Skoler, der udbyder undervisning i professionel droneflyvning, skal være godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Sådan får du et dronetegn

Alle droneførere, som opererer droner over 250 gram, skal have et dronetegn. Tegnet giver ret til flyvning med droner udenfor bymæssigt område. For at få et dronetegn skal du gennemføre og bestå en teoriprøve bestående af 12 spørgsmål.