Droneregler.dk

Sagsbehandlingstid

Trafikstyrelsen modtager i øjeblikket en stor mænge henvendelser samt ansøgninger på droneområdet. Styrelsens sagsbehandling indeholder typisk flere skridt og en række sager medfører bl.a. et behov for at høre andre parter inden endeligt svar kan gives.

Der kan i øjeblikket forventes omkring 40 dages behandlingstid på ansøgninger samt øvrige henvendelser. Sagsbehandlingstiden kan forlænges, hvis ansøgningsmaterialet er mangelfuldt eller af en sådan kvalitet, at det er nødvendigt for styrelsen at modtage yderligere dokumentation eller stille opfølgende spørgsmål.

Driftsproblemer

Trafikstyrelsen er overgået til nyt IT-system og har i den forbindelse oplevet problemer med udstedelser af kompetencecertifikat A1/A3 & A2. Har du bestået og betalt dit kompetencecertifikat, men ikke modtaget det, bedes du henvende dig til Trafikstyrelsen via Digital Post.

Henvendelsen skal indeholde følgende:

 

  • Fulde navn
  • CPR-nummer
  • Dokumentation for bestået prøve
  • Dokumentation for gennemført transaktion(er)

Styrelsen opfordrer til, at man sender følsomme og fortrolige data, f.eks. en ansøgning med CPR-nummer eller andre personlige oplysninger, med Digital Post.


Log ind på Digital Post på enten Borger.dk eller Virk.dk ved hjælp af NemID eller medarbejder NemID, vælg ”Skriv ny post” og fremsøg 'Trafikstyrelsen'.

 

Nyheder på droneområdet

Udgivet

30/12/2020

Nyhed

Styrelsen har udstedt nye regler om droneflyvning

Styrelsen har udstedt en ny dronebekendtgørelse, som supplerer de nye EU-regler for anvendelse af droner...
Læs mere

Hvor er det forbudt at flyve med drone?

Der er en række områder i Danmark, hvor droneflyvning er forbudt. Disse områder kan ses på hjemmesiden Droneluftrum.dk.
Illustration af paragraftegn, som står på et gulv og læner sig op af grøn væg.

Nye fælleseuropæiske droneregler er vedtaget

Fra 31. december 2020 gælder der nye europæiske regler for droner. Du kan læse mere om de nye regler her på siden eller få et overblik ved at følge linket her.
Foto af person der flyver med en drone

Find en droneskole der udbyder teoretiske uddannelse til standardscenarier og PDRA

 Skriv til styrelsen for nærmere oplysninger.

Sådan får du et dronekompetencecertifikat

Alle droneførere, som opererer droner over 250 gram, skal have et dronekompetencecertifikat. For at få et dronecertifikat skal du gennemføre og bestå en teoriprøve.