Droneregler.dk

Længere sagsbehandlingstid

Trafikstyrelsen modtager i øjeblikket en stor mænge henvendelser samt ansøgninger på droneområdet. Styrelsens sagsbehandling indeholder typisk flere skridt og en række sager medfører bl.a. et behov for at høre andre parter inden endeligt svar kan gives.

Der kan i øjeblikket forventes 40-60 dages sagsbehandlingstid på ansøgninger samt øvrige henvendelser. Sagsbehandlingstiden kan forlænges, hvis ansøgningsmaterialet er mangelfuldt eller af en sådan kvalitet, at det er nødvendigt for styrelsen at modtage yderligere dokumentation eller stille opfølgende spørgsmål.

Driftsproblemer

Der er desværre registreret en generel fejl i vores system, der forhindrer udstedelse af dronekompetencecertifikatet. Styrelsen er i gang med at løse problemet.

Nyheder på droneområdet

Udgivet

30/12/2020

Nyhed

Styrelsen har udstedt nye regler om droneflyvning

Styrelsen har udstedt en ny dronebekendtgørelse, som supplerer de nye EU-regler for anvendelse af droner...
Læs mere

Hvor er det forbudt at flyve med drone?

Der er en række områder i Danmark, hvor droneflyvning er forbudt. Disse områder kan ses på hjemmesiden Droneluftrum.dk.
Illustration af paragraftegn, som står på et gulv og læner sig op af grøn væg.

Nye fælleseuropæiske droneregler er vedtaget

Fra 31. december 2020 gælder der nye europæiske regler for droner. Du kan læse mere om de nye regler her på siden eller få et overblik ved at følge linket her.
Foto af person der flyver med en drone

Find en droneskole der udbyder teoretiske uddannelse til standardscenarier og PDRA

 Skriv til styrelsen for nærmere oplysninger.

Sådan får du et dronekompetencecertifikat

Alle droneførere, som opererer droner over 250 gram, skal have et dronekompetencecertifikat. For at få et dronecertifikat skal du gennemføre og bestå en teoriprøve.