Droneregler.dk

Find præsentationerne fra DroneForum 2022 her

For første gang siden 2019 har Droneteamet afholdt det årlige DroneForum d. 17. marts og d. 6. april i hhv. Aarhus og København med mange spændende oplæg.
Vi giver dig her den samlede præsentation fra arrangementet fra både NAVIAIR, UAS Denmark, Niras, DroneDanmark og ikke mindst os selv.

Vigtige meddelelser

Dansk Standardscenarie 3 (DK-STS-03) fristforlænges

Fristen for indsendelse af erklæring om flyvning i henhold til det danske standardscenarie DK-STS-03 er blevet fristforlænget. Sidste frist for indsendelse af erklæringen er 2. december 2023 og vil være gyldig frem til den 2 december 2025. Bemærk: Da der er tale om en erklæring, vil man ikke modtage andet svar end den automatiske tilkendegivelse om, at din besked er modtaget.

Konvertering af dronebeviser

Trafikstyrelsen har nu gennemført konverteringen af 9537 dronebeviser til det nye europæiske kompetencecertifikat.                                                                                                                  Dronebeviser er blevet konverteret til:                                                    • Dronepiloter med et dronebevis i kategori 1A bliver                  konverteret til A1/A3                                                                                          • Dronepiloter med et dronebevis i kategori 1B eller 2 bliver konverteret til A2                                                                                                  • Dronetegn bliver ikke konverteret og mister sin gyldighed efter d. 31. december 2021.                                                                                                                                                                                                Grundet opbygningen af vores systemer, har nogle fjernpiloter modtaget mere end et dronekompetencecertifikat. Det gør sig f.eks. gældende, hvis du på et tidspunkt har suppleret dit dronebevis med en højere dronekategori eller har fået en natpåtegning.              Alle de modtagne dronekompetencecertifikater er gyldige, og du vælger selv, hvilket certifikat, du vil medbringe.            Alle certifikaterne er tilknyttet ens CPR-nr., og vi vil være i stand til at identificere dig ud fra hvilket som helst af dine dronekompetencecertifikater.                                                                                                                                                                                                        Har du efter d. 15. december 2021 ikke har modtaget din konvertering i din E-Boks, eller er konverteringen ikke korrekt jf. overstående, skal du sende en mail til: info@trafikstyrelsen.dk                                                                            Mailen skal indeholde dit navn og dronebevisnummer. Vi vil efterfølgende behandle alle henvendelserne samlet snarest muligt.

Nyheder på droneområdet

Udgivet

30/12/2020

Nyhed

Styrelsen har udstedt nye regler om droneflyvning

Styrelsen har udstedt en ny dronebekendtgørelse, som supplerer de nye EU-regler for anvendelse af droner...
Læs mere

Hvor er det forbudt at flyve med drone?

Der er en række områder i Danmark, hvor droneflyvning er forbudt. Disse områder kan ses på hjemmesiden Droneluftrum.dk.
Illustration af paragraftegn, som står på et gulv og læner sig op af grøn væg.

Nye fælleseuropæiske droneregler er vedtaget

Fra 31. december 2020 gælder der nye europæiske regler for droner. Du kan læse mere om de nye regler her på siden eller få et overblik ved at følge linket her.
Foto af person der flyver med en drone

Find en droneskole der udbyder teoretiske uddannelse til standardscenarier og PDRA

 Skriv til styrelsen for nærmere oplysninger.

Sådan får du et dronekompetencecertifikat

Alle droneførere, som opererer droner over 250 gram, skal have et dronekompetencecertifikat. For at få et dronecertifikat skal du gennemføre og bestå en teoriprøve.